Παρασκευή, Οκτωβρίου 19

12:05 Ικανότητα για τη διάγνωση M / XDR-TB(φάρμακα φυματίωση )ενισχύθηκε σε όλη την Ευρώπη


Πρώτη συνεδρίαση του ELI μέλη. Φωτογραφία: RIVM / Jan van Galen
ΠΟΥ / Ευρώπης έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη φυματίωση Εργαστήριο (ELI) για να αυξηθεί η ικανότητα εργαστήριο για τη διάγνωση πολλαπλά και εκτεταμένα ..ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση (Μ / XDR-TB) σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ, ως μέρος ενός ενοποιημένου σχεδίου δράσης για την περίοδο 2011-2015 .
ELI μέλη συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 15-16 Οκτωβρίου 2012, στο Bilthoven, οι Κάτω Χώρες, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Κάτω Χώρες Εθνικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (RIVM), στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΠΟΥ και το ολλανδικό Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού.
Εκπρόσωποι από 21 χώρες της περιοχής, κυρίως σε αυτές όπου η φυματίωση είναι μια υψηλή προτεραιότητα, συζητήθηκαν θέματα όπως τον έλεγχο της ποιότητας, τη βιοασφάλεια, καθώς και την εφαρμογή και κλιμάκωση της ταχείας διάγνωσης του Μ / XDR. Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται επίσης εκπρόσωποι της ΠΟΥ Παγκόσμια Πρωτοβουλία εργαστήριο (GLI), το Ίδρυμα για Καινοτόμες Νέες Diagnostics (FIND) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο εργαστήριο αναφοράς για τη φυματίωση.
ELI θα διευκολύνει την προσαρμογή και την εφαρμογή των παγκόσμιων καθοδήγηση εργαστήριο στην περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες όπου η φυματίωση είναι μια υψηλή προτεραιότητα, που έχουν το υψηλότερο επίπεδο της MDR-TB στον κόσμο.
Η ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ περιλαμβάνει 15 από τις 27 χώρες του κόσμου με υψηλό φορτίο της MDR-TB.                                                                                                     http://www.euro.who.int

Τα Τελευταία Νέα