Δευτέρα, Μαΐου 18

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS
Η 18η Μαΐου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση «Διεθνής Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο κατά του AIDS» (IAVI) για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτ...
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS
Η 18η Μαΐου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση «Διεθνής Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο κατά του AIDS» (IAVI) για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελ
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS

Τα Τελευταία Νέα