Παρασκευή, Μαΐου 22

Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς

Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς
Οι βιοδείκτες είναι βιοχημικές ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα και των οποίων η αύξηση σηματοδοτεί δυσλειτουργία ή καταστροφή της καρδιάς. Οταν οι ουσίες αυτές είναι αυξημένες, αναζητείται ποια αιτία προκαλεί την αύξησή τους και με...

Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς
Οι βιοδείκτες είναι βιοχημικές ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα και των οποίων η αύξηση σηματοδοτεί δυσλειτουργία ή καταστροφή της καρδιάς. Οταν οι ουσίες αυτές είναι αυξημένες, αναζητείται ποια αιτία προκαλεί την αύξησή τους και με α
Ποιοι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιάς

Τα Τελευταία Νέα