Δευτέρα, Μαΐου 25

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στις νησιωτικές περιοχές

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στις νησιωτικές περιοχές
Οι επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμΕΑ), όσο αφορά στην προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες και αγαθά στη νησιωτική Ελλάδα, είναι το κοινό στοιχείο όλων όσων διαμένουν στα νησιά και εκείνο που αναδείχθηκε, χθε...
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στις νησιωτικές περιοχές
Οι επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμΕΑ), όσο αφορά στην προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες και αγαθά στη νησιωτική Ελλάδα, είναι το κοινό στοιχείο όλων όσων διαμένουν στα νησιά και εκείνο που αναδείχθηκε, χθες,
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στις νησιωτικές περιοχές

Τα Τελευταία Νέα