Δευτέρα, Μαΐου 18

Κάντε τα παιδιά με αναπηρία ορατά στα σχολεία!

Κάντε τα παιδιά με αναπηρία ορατά στα σχολεία!
Η ActionAid δημοσιεύει σήμερα ποιοτική έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι τα παιδι...
Κάντε τα παιδιά με αναπηρία ορατά στα σχολεία!
Η ActionAid δημοσιεύει σήμερα ποιοτική έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι τα παιδιά
Κάντε τα παιδιά με αναπηρία ορατά στα σχολεία!

Τα Τελευταία Νέα