Τετάρτη, Μαΐου 20

ΣΚΠ : Τα συμπτώματα είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή !

ΣΚΠ : Τα συμπτώματα είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή !
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της ( ΣΚΠ )σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης που έχουν υποστεί τα νευρικά κύτταρα και το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η βλάβη αυτή...
ΣΚΠ : Τα συμπτώματα είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή !
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της ( ΣΚΠ )σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης που έχουν υποστεί τα νευρικά κύτταρα και το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η βλάβη αυτή.

ΣΚΠ : Τα συμπτώματα είναι πολλά και διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή !

Τα Τελευταία Νέα