Σάββατο, Μαΐου 23

Γυναίκες που αρνήθηκαν να παντρευτούν και έγιναν στις χώρες τους θύματα σκληρής βίας!

Γυναίκες που αρνήθηκαν να παντρευτούν και έγιναν στις χώρες τους θύματα σκληρής βίας!
Σε ορισμένες χώρες τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι γυναίκες έχουν ελάχιστα δικαιώματα και συχνά δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Όσες μάλιστα αρνηθούν να εφαρμόσουν κάποιους βασικούς κανόνες έχουν πολύ κακ...

Γυναίκες που αρνήθηκαν να παντρευτούν και έγιναν στις χώρες τους θύματα σκληρής βίας!
Σε ορισμένες χώρες τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι γυναίκες έχουν ελάχιστα δικαιώματα και συχνά δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Όσες μάλιστα αρνηθούν να εφαρμόσουν κάποιους βασικούς κανόνες έχουν πολύ κακό
Γυναίκες που αρνήθηκαν να παντρευτούν και έγιναν στις χώρες τους θύματα σκληρής βίας!

Τα Τελευταία Νέα