Δευτέρα, Μαΐου 18

Γιατί κάποιο φτερνίζονται όταν κοιτούν τον ήλιο

Γιατί κάποιο φτερνίζονται όταν κοιτούν τον ήλιο
Φτερνιζόμαστε συνήθως όταν εισπνέουμε αλλεργιογόνες ουσίες, όπως η γύρη και η οικιακή σκόνη.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου το 30% του γενικού πληθυσμού εκδηλώνει το λεγόμενο «φωτικό φτέρνισμα» (photic sneezing), δηλαδή το φτέρνισμα εμφανίζετ...

Γιατί κάποιο φτερνίζονται όταν κοιτούν τον ήλιο
Φτερνιζόμαστε συνήθως όταν εισπνέουμε αλλεργιογόνες ουσίες, όπως η γύρη και η οικιακή σκόνη.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου το 30% του γενικού πληθυσμού εκδηλώνει το λεγόμενο «φωτικό φτέρνισμα» (photic sneezing), δηλαδή το φτέρνισμα εμφανίζεται
Γιατί κάποιο φτερνίζονται όταν κοιτούν τον ήλιο

Τα Τελευταία Νέα