Τρίτη, Μαΐου 19

Σύνδρομα SADS: Όταν η καρδιά σταματά χωρίς προφανή αιτία

Σύνδρομα SADS: Όταν η καρδιά σταματά χωρίς προφανή αιτία
Τα σύνδρομα αιφνίδιου θανάτου λόγω αρρυθμίας (SADS) είναι μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο ένα νέο και φαινομενικά υγιές άτομο.

Τα σύνδρομα είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας στο ηλεκτρικό ...

Σύνδρομα SADS: Όταν η καρδιά σταματά χωρίς προφανή αιτία
Τα σύνδρομα αιφνίδιου θανάτου λόγω αρρυθμίας (SADS) είναι μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων της καρδιάς που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο ένα νέο και φαινομενικά υγιές άτομο.

Τα σύνδρομα είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας στο ηλεκτρικό σύ
Σύνδρομα SADS: Όταν η καρδιά σταματά χωρίς προφανή αιτία

Τα Τελευταία Νέα