Τρίτη, Μαΐου 12

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρεμβάσεις στο υπουργείο Υγείας

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρεμβάσεις στο υπουργείο Υγείας

Δύο επιστολές με παραλήπτη το υπουργείο Υγείας στάλθηκαν σήμερα από την ΕΣΑμεΑ. Η πρώτη αφορά σε σχέδιο τροπολογίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επαγγελματική αποκατάσταση των ιατρών με αναπηρία και η δεύτερη είναι οι θέσεις - προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ....

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρεμβάσεις στο υπουργείο Υγείας

Δύο επιστολές με παραλήπτη το υπουργείο Υγείας στάλθηκαν σήμερα από την ΕΣΑμεΑ. Η πρώτη αφορά σε σχέδιο τροπολογίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επαγγελματική αποκατάσταση των ιατρών με αναπηρία και η δεύτερη είναι οι θέσεις - προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. ε
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρεμβάσεις στο υπουργείο Υγείας

Τα Τελευταία Νέα