Δευτέρα, Μαΐου 11

Προτάσεις για τους ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία

Προτάσεις για τους ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία
 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της, επισ...
Προτάσεις για τους ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία
 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της, επισημ
Προτάσεις για τους ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία

Τα Τελευταία Νέα