Σάββατο, Μαΐου 9

Διδάσκοντας την επιστήμη της… αποτυχίας!!!

 

Διδάσκοντας την επιστήμη της… αποτυχίας!!!
Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο την αποτυχία και να συνεχίζουμε την προσπάθεια είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις για την επίτευξη της μάθησης και εν τέλει της επιτυχίας. Αυτό θέλησε να μάθει στους μαθητές του και ο δ...  

Διδάσκοντας την επιστήμη της… αποτυχίας!!!
Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο την αποτυχία και να συνεχίζουμε την προσπάθεια είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις για την επίτευξη της μάθησης και εν τέλει της επιτυχίας. Αυτό θέλησε να μάθει στους μαθητές του και ο διε
Διδάσκοντας την επιστήμη της… αποτυχίας!!!

Τα Τελευταία Νέα