Τετάρτη, Μαΐου 13

Ποιες ώρες της ημέρας είναι καλύτερο να παίρνουμε τα φάρμακά μας;

Ποιες ώρες της ημέρας είναι καλύτερο να παίρνουμε τα φάρμακά μας;

 

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ορισμένα φάρμακα είναι καλύτερα να τα παίρνουμε πρωί παρά βράδυ. Συζητήστε με το γιατρό σας, πάντως, προτού κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα των φαρμάκων σας.
Πρωί ή μεσημ...

Ποιες ώρες της ημέρας είναι καλύτερο να παίρνουμε τα φάρμακά μας;

 

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ορισμένα φάρμακα είναι καλύτερα να τα παίρνουμε πρωί παρά βράδυ. Συζητήστε με το γιατρό σας, πάντως, προτού κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα των φαρμάκων σας.
Πρωί ή μεσημέρ
Ποιες ώρες της ημέρας είναι καλύτερο να παίρνουμε τα φάρμακά μας;

Τα Τελευταία Νέα