Πέμπτη, Μαΐου 14

Αυτισμός: Ορισμός, περιγραφή, αίτια!

Αυτισμός: Ορισμός, περιγραφή, αίτια!
Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαταραχή της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από δυσκολία στην επικοινωνία, λεκτική και μη.

Οι ορισμοί για τον αυτισμό μοιάζουν πολλές φορές ασαφείς καθώς αλληλο-επικαλύπτονται και με άλλους όρους, όπω...
Αυτισμός: Ορισμός, περιγραφή, αίτια!
Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαταραχή της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από δυσκολία στην επικοινωνία, λεκτική και μη.

Οι ορισμοί για τον αυτισμό μοιάζουν πολλές φορές ασαφείς καθώς αλληλο-επικαλύπτονται και με άλλους όρους, όπως
Αυτισμός: Ορισμός, περιγραφή, αίτια!

Τα Τελευταία Νέα