Δευτέρα, Μαΐου 25

Κοινωνικός Τουρισμός 2015: Ιούλιο οι αιτήσεις για τους δικαιούχους

Κοινωνικός Τουρισμός 2015: Ιούλιο οι αιτήσεις για τους δικαιούχους
Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ φέτος έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016.

Από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016 θα ...
Κοινωνικός Τουρισμός 2015: Ιούλιο οι αιτήσεις για τους δικαιούχους
Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ φέτος έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016.

Από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016 θα έχ
Κοινωνικός Τουρισμός 2015: Ιούλιο οι αιτήσεις για τους δικαιούχους

Τα Τελευταία Νέα