Παρασκευή, Μαΐου 22

Οκτώ απλοί τρόποι προστασίας από τον καρκίνο

Οκτώ απλοί τρόποι προστασίας από τον καρκίνο
Ενα στα τρία κρούσματα από τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου θα μπορούσε να αποφευχθεί με την βοήθεια της υγιεινής διατροφής, της συστηματικής φυσικής δραστηριότητας και την αποφυγή της παχυσαρκίας, αναφέρει διεθνής οργανισμός πρόληψης του καρκ...

Οκτώ απλοί τρόποι προστασίας από τον καρκίνο
Ενα στα τρία κρούσματα από τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου θα μπορούσε να αποφευχθεί με την βοήθεια της υγιεινής διατροφής, της συστηματικής φυσικής δραστηριότητας και την αποφυγή της παχυσαρκίας, αναφέρει διεθνής οργανισμός πρόληψης του καρκίν
Οκτώ απλοί τρόποι προστασίας από τον καρκίνο

Τα Τελευταία Νέα