Δευτέρα, Μαΐου 11

Εσπερίδα με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής»

Εσπερίδα  με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής»

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, ώρα 18.00-20.00

Στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL

Η ανταλλαγή απόψεων για την  προώθηση καλών πρακτικών στο χώρο της προσχολικής αγωγής καθώς και η ανάδειξη των οφελών  της σωστ...

Εσπερίδα  με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής»

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, ώρα 18.00-20.00

Στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL

Η ανταλλαγή απόψεων για την  προώθηση καλών πρακτικών στο χώρο της προσχολικής αγωγής καθώς και η ανάδειξη των οφελών  της σωστής
Εσπερίδα με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής»

Τα Τελευταία Νέα